Mange lærere og pædagoger mangler kompetencer til at undervise i digitale designprocesser, viser forskningsprojektet Fablab@School.dk. Derfor har Aarhus Universitet nu oprettet en efteruddannelse i Digital fabrikation og designtænkning i samarbejde med tre kommuner.
 
Digital teknologi er uundgåelig – både nu og i fremtiden. Ifølge professor Ole Sejer Iversen, der leder projektet Fablab@School.dk ved Aarhus Universitet, er det derfor vigtigt, at skolebørn lærer at forstå og designe med digitale teknologier.

Her er nye digitale fabrikationsteknologier som 3D-printere og laserskærere et middel til at give børnene en forståelse for digital teknologi gennem konkrete ”hands-on” undervisningsforløb.

Problemet er, at lærere og pædagoger endnu ikke er klædt på til at undervise i de nye teknologier. Derfor er det nødvendigt med en målrettet efteruddannelse.

3-D print på skoleskemaet

Efteruddannelsen i Digital fabrikation og designtænkning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Silkeborg, Vejle og Aarhus Kommuner, og undervisningen vil foregå i alle tre kommuner.

Det er en politisk beslutning, at børn i folkeskolen skal undervises i IT og medier, innovation og entreprenørskab som en del af de eksisterende fag. Ifølge Ole Sejer Iversen kan denne efteruddannelse være med til at gøre undervisning i digital fabrikation mere bredt tilgængelig for danske skoleelever.

Den nye Efteruddannelse for lærere og pædagoger i digital fabrikation og designtænkning starter i februar 2016.

Fakta

Digital Fabrikation og designtænkning er en del af Masteruddannelsen i it – interaktionsdesign og multimedier. Uddannelsen er et samarbejde mellem Silkeborg, Vejle og Aarhus Kommune støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Fablab@school.dk er et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet i samarbejde med Stanford University, Universität Bremen og University of Central Lancashire.

Yderligere information

Ole Sejer Iversen, professor MSO i informationsvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: oi@cavi.au.dk
Fastnet: 87 16 19 96
Mobil: 50 54 67 78

Mathias Haugaard Jørgensen, national koordinator for Fablab@School.dk
E-mail: majo@silkeborg.dk
Mobil: 21 54 24 92

How can technology inspire students to get involved in the world around them, and position them dissertation writing services by https://dissertationauthors.com to succeed in our technology rich world