Aarhus Universitet åbner et nyt tværfagligt forskningscenter på Science and Technology.